Bộ tích hợp Bơm & Lọc Kripsol GRANADA SERIES - GLN

Yêu cầu báo giá
Hãy gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi để được tư vấn về báo giá tốt nhất.!
  • Bộ tích hợp Bơm & Lọc Kripsol GRANADA SERIES - GLN

Mã sản phẩm: GRANADA - GLN

Bảo hành Theo tiêu chuẩn Nhà sản xuất

Tây Ban Nha (Spain)

Kripsol (Spain)

Compact filtration units composed by: Filter GRANADA series, selector valve: TOP 6 ways, pressure gauge, pump NINFA or ONDINA series, polymer component base and union set KTN or KTO.


Filtration speed: 50 m3/ h / m2

Compact filtration units composed by: Filter GRANADA series, selector valve: TOP 6 ways, pressure gauge, pump NINFA or ONDINA series, polymer component base and union set KTN or KTO.


Filtration speed: 50 m3/ h / m2