HỒ BƠI DÂN DỤNG - ANH HÙNG QUẬN 9

BẢN VẼ PHỐI CẢNH HỒ BƠI DÂN DỤNG

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH HÙNG - CHỊ AN QUẬN 9, TP.HCM

HẠNG MỤC: HỒ BƠI SÂN VƯỜN